Diensten

Alles wat inhoudelijk met Information Technology te maken heeft is onze expertise en kunt u van ons de hoogstmogelijke kwaliteit verwachten. Project Management van technische complexe trajecten bij middelgrote en grote organisaties is bij ons in de juiste handen. Met een sterke achtergrond in Microsoft technologie bieden we een keur aan producten & diensten.

QuickScan
Een door ons uitgevoerde QuickScan is gratis. In 2 dagen tijd nemen wij uw ICT infrastructuur onder de loep en maken een duidelijk rapport waarin alle verbeterpunten voor u worden genoteerd.
Afhankelijk van de complexiteit van de gevonden verbeterpunten, kunt u besluiten de verbeteringen zelfstandig uit te voeren, of daarbij
Cloud Services & Integratie
Technologie integreren in de gehele de onderneming en de cloud
Diensten
Enterprise Architectuur
Virtualisatie
Cloud Services & Integratie
Consultancy
Project Management
QuickScan
Roadmap
Troubleshooting
Performance Tuning
Security Audits
Training on the Job
Producten
Microsoft Business Productivity Online Suite (BPOS)
Windows Server 2008 R2
Microsoft Office Communications Server
Microsoft Exchange 2010
Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V
Expand Accelerator